สาย PE

2,050.-

สาย PE VARIVAS หน้าแดง JIGGING MAXPOWER 10X10 ถัก 8 PE1.2(24.1LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 742 ( 0 ชิ้น)

สาย PE คุณภาพสูง VARIVAS หน้าแดง JIGGING MAXPOWER 10X10 ถัก 8 PE1.2(24.1LB) ม้วน 200 เมตร

2,200.-

สาย PE VARIVAS หน้าแดง JIGGING MAXPOWER 10x10 ถัก 8 PE0.8(16.7lb) ม้วน 200 เมตร

ID: 741 ( 0 ชิ้น)

สาย PE คุณภาพสูง VARIVAS หน้าแดง JIGGING MAXPOWER 10x10 ถัก 8 PE0.8(16.7lb) ม้วน 200 เมตร

1,000.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE3(48LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 662 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,350.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE1.2(23LB) ม้วน 300 เมตร

ID: 661 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,550.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE6(90LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม

ID: 635 ( 2 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE6(90LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม  สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อส

1,550.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE5(80LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม

ID: 634 ( 2 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE5(80LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสา

1,050.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE4(50LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม

ID: 633 ( 1 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE4(50LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสา

1,050.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE3(40LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม

ID: 632 ( 1 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE3(40LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสา

1,050.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE2.5(35LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม

ID: 631 ( 1 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE2.5(35LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อ

1,550.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE5(80LB)ม้วน 300 หลา สีน้ำเงิน

ID: 630 ( 2 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE5(80LB)ม้วน 300 หลา สีน้ำเงิน สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสายถ

1,050.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE2(30LB)ม้วน 300 หลา สีน้ำเงิน

ID: 629 ( 2 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE2(30LB)ม้วน 300 หลา สีน้ำเงิน สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสายถ

550.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE2.5(35LB)ม้วน 150 หลา สีเขียวเข้ม

ID: 628 ( 2 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE2.5(35LB)ม้วน 150 หลา สีเขียวเข้ม สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อ

1,400.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE3.0(48LB) ม้วน 300 เมตร

ID: 627 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,400.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE2.0(35LB) ม้วน 300 เมตร

ID: 626 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,550.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE6(90LB)ม้วน 300 หลา สีน้ำเงิน

ID: 624 ( 3 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE6(90LB)ม้วน 300 หลา สีน้ำเงิน สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสายถ

1,050.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE4(50LB)ม้วน 300 หลา สีน้ำเงิน

ID: 623 ( 3 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE4(50LB)ม้วน 300 หลา สีน้ำเงิน สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสายถ

1,050.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE2(30LB)ม้วน 300 หลา สีเขียว

ID: 621 ( 6 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE2(30LB)ม้วน 300 หลา สีเขียวเข้ม สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสา

550.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE2(30LB)ม้วน 150 หลา สีน้ำเงิน

ID: 618 ( 1 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE2(30LB)ม้วน 150 หลา สีน้ำเงิน สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสายถ

550.-

สาย PE DUEL BIG PE BRAID LINE PE1.5(25lb)ม้วน 150 หลา สีน้ำเงิน

ID: 617 ( 6 ชิ้น)

DUEL BIG PE BRAID LINE PE1.5(25LB)ม้วน 150 หลา สีน้ำเงิน สาย PE คุณภาพสูงจาก DUEL JAPAN เป็นสายรุ่นใหม่ล่าสุด 2017 วัสดุุเส้นใย IZANAS เช่นเดียวกันกับ SUPER X-Wire โดยสายรุ่นนี้ขนาดสาย PE1.5-PE4 จะเป็นสายถัก 4 เส้น และขนาดสาย PE5-PE8 จะเป็นแบบถัก 8 เส้น ถักทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ DUEL และผ่านกระบวนการ HIP(Heat Integration Process) ทำให้เนื้อสา

1,000.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE0.6(14LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 417 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,000.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE0.8(18LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 416 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,000.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE1(20LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 415 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

900.-

สาย PE DUEL HARDCORE X8 PE1.5 ม้วนยาว 200 เมตร สายสีเหลือง

ID: 408 ( 0 ชิ้น)

สาย PE คุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เนื้อสายมีนิ่ม ลื่น เหนียว เละหน้าตัดเล็กตรงตามมาตรฐาน

900.-

สาย PE DUEL HARDCORE X8 PE1.2 ม้วนยาว 200 เมตร สายสีเหลือง

ID: 407 ( 0 ชิ้น)

สาย PE คุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เนื้อสายมีนิ่ม ลื่น เหนียว เละหน้าตัดเล็กตรงตามมาตรฐาน

900.-

สาย PE DUEL HARDCORE X8 PE1 ม้วนยาว 200 เมตร สายสีเหลือง

ID: 406 ( 0 ชิ้น)

สาย PE คุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เนื้อสายมีนิ่ม ลื่น เหนียว เละหน้าตัดเล็กตรงตามมาตรฐาน

1,000.-

สาย PE DUEL HARDCORE X8 PE0.8 ม้วนยาว 200 เมตร สายสีเหลือง

ID: 405 ( 0 ชิ้น)

สาย PE คุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เนื้อสายมีนิ่ม ลื่น เหนียว เละหน้าตัดเล็กตรงตามมาตรฐาน

900.-

สาย PE DUEL HARDCORE X8 PE0.6 ม้วนยาว 200 เมตร สายสีเหลือง

ID: 404 ( 0 ชิ้น)

สาย PE คุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เนื้อสายมีนิ่ม ลื่น เหนียว เละหน้าตัดเล็กตรงตามมาตรฐาน

1,000.-

สาย PE DUEL HARDCORE X8 PE1(20LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 394 ( 0 ชิ้น)

สาย PE คุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เนื้อสายมีนิ่ม ลื่น เหนียว เละหน้าตัดเล็กตรงตามมาตรฐาน

900.-

สาย PE DUEL HARDCORE X8 PE0.8(16LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 393 ( 0 ชิ้น)

สาย PE คุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เนื้อสายมีนิ่ม ลื่น เหนียว เละหน้าตัดเล็กตรงตามมาตรฐาน

1,400.-

สาย PE UNITIKA SHOREGAME X8 PE1 ม้วน 200 เมตร

ID: 391 ( 0 ชิ้น)

สาย PE UNITIKA SHORE GAME X8  ผลิตจากเส้นใยคุณภาพสูง ทำให้สายมีความเหนียว เนื้อมีความนิ่ม ลื่น และสายแน่น ทนแรงดึงได้สูง ถัก 8 เส้นด้วยเทคโนโลยีจาก Unitika  สายไม่อมน้ำ 

1,400.-

สาย PE UNITIKA SHOREGAME X8 PE0.8 ม้วน 200 เมตร

ID: 390 ( 0 ชิ้น)

สาย PE UNITIKA SHORE GAME X8  ผลิตจากเส้นใยคุณภาพสูง ทำให้สายมีความเหนียว เนื้อมีความนิ่ม ลื่น และสายแน่น ทนแรงดึงได้สูง ถัก 8 เส้นด้วยเทคโนโลยีจาก Unitika  สายไม่อมน้ำ 

1,400.-

สาย PE UNITIKA SHOREGAME X8 PE0.6 ม้วน 200 เมตร

ID: 389 ( 0 ชิ้น)

สาย PE UNITIKA SHORE GAME X8  ผลิตจากเส้นใยคุณภาพสูง ทำให้สายมีความเหนียว เนื้อมีความนิ่ม ลื่น และสายแน่น ทนแรงดึงได้สูง ถัก 8 เส้นด้วยเทคโนโลยีจาก Unitika  สายไม่อมน้ำ 

1,300.-

สาย PE DUEL SUPER X-WIRE 8BRAID PE4(60LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 352 ( 0 ชิ้น)

ใหม่ล่าสุดกับ สาย pe duel super x-wire ถัก 8  สีมัลติ มาพร้อมเทคโนโลยี H.I.P.(Heat Integrated Process) ทำให้สายกลม ลื่นและทนการขีดข่วนกว่าสายทั่วไป 

1,300.-

สาย PE DUEL SUPER X-WIRE 8BRAID PE3(50LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 351 ( 0 ชิ้น)

ใหม่ล่าสุดกับ สาย pe duel super x-wire ถัก 8  สีมัลติ มาพร้อมเทคโนโลยี H.I.P.(Heat Integrated Process) ทำให้สายกลม ลื่นและทนการขีดข่วนกว่าสายทั่วไป 

550.-

สาย PE VARIVAS Ni Shoo น้ำยาเคลือบสำหรับเพิ่มความลื่นและรักษาสาย PE

ID: 301 ( 0 ชิ้น)

NI SHOO น้ำยาเคลือบสำหรับเพิ่มความลื่นและรักษาสาย PE ตัวใหม่ล่าสุด ขนาด 50ml สูตรไร้แก๊สอัด ได้ปริมาณน้ายาเต็มๆ ขนาด 50ml

1,300.-

สาย PE UNITIKA SHORE GAME X8 PE2.5(45lb) ม้วน 200 เมตร

ID: 292 ( 0 ชิ้น)

สาย PE UNITIKA SHORE GAME X8  ผลิตจากเส้นใยคุณภาพสูง ทำให้สายมีความเหนียว เนื้อมีความนิ่ม ลื่น และสายแน่น ทนแรงดึงได้สูง ถัก 8 เส้นด้วยเทคโนโลยีจาก Unitika  สายไม่อมน้ำ 

1,050.-

สาย PE UNITIKA SHORE GAME X8 PE 0.7(15lb) ม้วน 150 เมตร

ID: 291 ( 0 ชิ้น)

สาย PE UNITIKA SHORE GAME X8  ผลิตจากเส้นใยคุณภาพสูง ทำให้สายมีความเหนียว เนื้อมีความนิ่ม ลื่น และสายแน่น ทนแรงดึงได้สูง ถัก 8 เส้นด้วยเทคโนโลยีจาก Unitika  สายไม่อมน้ำ 

1,000.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE2.5(40LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 290 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,000.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE2.0(35LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 289 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,000.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE1.5(26LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 288 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,000.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE1.2(23LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 287 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

800.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE1(20LB) ม้วน 150 เมตร

ID: 286 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

800.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE0.8(18LB) ม้วน 150 เมตร

ID: 285 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

850.-

สาย PE SEAGUAR GRANDMAX 8BRAID PE0.6(14lb) ม้วน 150 เมตร

ID: 284 ( 0 ชิ้น)

สาย SEAGUAR X8 GRANDMAX 8BRAID รุ่นใหม่ล่าสุด 2017 สาย PE ถัก 8 เส้น เนื้อสายเหนียว นิ่ม ลื่น หน้าตัดสายเล็กตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

1,700.-

สาย PE DUEL SUPER X-WIRE 8BRAID PE5.0(80LB) ม้วน 300 เมตร

ID: 283 ( 0 ชิ้น)

ใหม่ล่าสุดกับ สาย pe duel super x-wire ถัก 8  สีมัลติ มาพร้อมเทคโนโลยี H.I.P.(Heat Integrated Process) ทำให้สายกลม ลื่นและทนการขีดข่วนกว่าสายทั่วไป 

1,500.-

สาย PE DUEL SUPER X-WIRE 8BRAID PE3.0(50LB) ม้วน 300 เมตร

ID: 282 ( 0 ชิ้น)

ใหม่ล่าสุดกับ สาย pe duel super x-wire ถัก 8  สีมัลติ มาพร้อมเทคโนโลยี H.I.P.(Heat Integrated Process) ทำให้สายกลม ลื่นและทนการขีดข่วนกว่าสายทั่วไป 

1,700.-

สาย PE DUEL SUPER X-WIRE 8BRAID PE2.0(35LB) ม้วน 300 เมตร

ID: 281 ( 0 ชิ้น)

ใหม่ล่าสุดกับ สาย pe duel super x-wire ถัก 8  สีมัลติ มาพร้อมเทคโนโลยี H.I.P.(Heat Integrated Process) ทำให้สายกลม ลื่นและทนการขีดข่วนกว่าสายทั่วไป 

1,200.-

สาย PE DUEL SUPER X-WIRE 8BRAID PE2.5(45LB) ม้วน 200 เมตร

ID: 280 ( 0 ชิ้น)

ใหม่ล่าสุดกับ สาย pe duel super x-wire ถัก 8  สีมัลติ มาพร้อมเทคโนโลยี H.I.P.(Heat Integrated Process) ทำให้สายกลม ลื่นและทนการขีดข่วนกว่าสายทั่วไป 

FishingTH | จำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา รอกสปินนิ่ง รอกเบท เหยื่อปลอม เหยื่อตกปลา ราคามิตรภาพ ที่เดียวแห่งเดียวในพันทิพย์งามวงศ์วาน